close
  • maandag 25 mei
Financiën

Prinsjesdag 2019: Nederlandse economie toont zich robuust

Prinsjesdag 2019: Nederlandse economie toont zich robuust

Nederland houdt zich knap staande in een wereld waar de economische en geopolitieke onrust toe neemt. Na jaren van hoogtij vlakt de economische groei weliswaar af. Maar met groeipercentages van 1,8 procent dit jaar en 1,5 procent in 2020 toont de Nederlandse economie zich vooralsnog robuust. Dat staat in de Miljoenennota 2020 die minister Wopke Hoekstra van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Daarbij is de werkgelegenheid erg hoog. “Veel mensen die één of twee jaar geleden hun dagen nog vulden met het reageren op vacatures, fietsen of rijden nu naar werk”, zegt Hoekstra. “Dat is enorm belangrijk voor veel gezinnen.” De begroting staat er goed voor, met een staatsschuld die naar verwachting daalt tot onder de 50 procent. Daarmee zijn we steeds beter in staat om toekomstige economische tegenslag op te vangen. Er is veel gedaan, maar er is ook nog veel te doen. Het kabinet wil daarom doorgaan op het ingeslagen pad. Door te blijven investeren in de samenleving en lasten te verlichten voor burgers. In de Miljoenennota 2020 trekt het kabinet daarom onder andere extra geld uit voor betaalbare woningen, defensie, het versneld afbouwen van de gaswinning in Groningen en voor de jeugdzorg.

Extra geld komt er om de lasten van met name werkenden omlaag te brengen. Zij hebben eerder de gevolgen van de economische crisis zwaar gevoeld. Daarom stelt het kabinet hen in deze Miljoenennota voorop. Het kabinet wil ook iets doen aan de toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt. Het werkt aan een betere balans tussen vast en flexibel werk. Ook wil het de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen zonder personeel kleiner maken. Daarom verlaagt het kabinet de zelfstandigenaftrek in stapjes van 250 euro naar 5000 euro in 2028. Daar staat voor zelfstandigen tegenover dat zij, net als alle werkenden, profiteren van de hogere arbeidskorting.

Het kabinet houdt verder oog voor de langere termijn. Met het Klimaat- en Pensioenakkoord zijn belangrijke stappen gezet voor een duurzamer Nederland en een pensioenstelsel voor de toekomst. De komende tijd staat de uitwerking hiervan hoog op de agenda.

De uitdagingen die voor ons liggen vragen echter om nog meer stevige antwoorden. “We worden steeds ouder, onze productiviteitsgroei neemt af en we krijgen te maken met nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, robotisering en big data. Dat beïnvloedt allemaal onze manier van werken”, zegt Hoekstra. Dit betekent dat de samenleving en economie er in de toekomst anders uit zullen zien. Dat simpelweg de manier waarop wij met elkaar ons geld verdienen, zal veranderen.

Om Nederland hierop voor te bereiden, zet het kabinet nu al stappen. “De lage rentestand biedt hier kansen voor. We gaan mogelijkheden onderzoeken om verder te investeren in onder meer innovatie, kennisontwikkeling en infrastructuur.”

Bron: Rijksoverheid, foto (C): Wikimedia 

 

Geschreven door: Redactie

Abonneer je op onze nieuwsbrief!

Volg ons via Facebook